توسعه صادرات و تجارت بخش خصوصی از نتایج برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران است

۱۴۰۲/۰۲/۱۷ - ۱۷:۲۰:۳۷
کد خبر: ۱۴۷۰۱۶۷
توسعه صادرات و تجارت بخش خصوصی از نتایج برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران است
علی بهادری جهرمی درباره نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران توییتی را منتشر کرد.

IMG_۲۰۲۳۰۵۰۷_۱۶۱۷۱۸

نظر شما
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز