استقبال از ایده تبدیل ایران به هاب غلات ذیل طرح کریدور شمال جنوب

|
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
|
۱۳:۵۵:۲۵
| کد خبر: ۱۴۷۶۴۵۳
استقبال از ایده تبدیل ایران به هاب غلات ذیل طرح کریدور شمال جنوب
علیرضا پیمان پاک درباره طرح تبدیل ایران به هاب غلات توییتی را منتشر کرد.

IMG_۲۰۲۳۰۵۲۲_۱۳۵۱۱۹

نظر شما
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز