سرمایه‌گذاران در حوزه پسماند از مالیات معاف می‌شوند

۱۴۰۲/۰۳/۲۱ - ۱۶:۴۲:۲۶
کد خبر: ۱۴۸۴۶۹۱
سرمایه‌گذاران در حوزه پسماند از مالیات معاف می‌شوند
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل مواد (۴) و (۵) قانون کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیردولتی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا،  در دستورالعمل ابلاغی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اشاره به ماده (۴) قانون کمک به ساماندهی پسماند‌های عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ مبنی بر «سرمایه‌گذاری در ایجاد و بهره‌برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی، معاف از پرداخت مالیات می‌باشد.

قرارداد‌های خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (۲) این قانون نیز مشمول این معافیت‌ها است» و همچنین ماده (۵) قانون مزبور مبنی بر «به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند مالیات مستقیم کلیه فعالیت‌های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می‌شود.»، بر ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات مذکور توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور تأکید شده است.

گفتنی است مطابق این دستورالعمل، اعمال نرخ صفر مالیاتی بابت هر یک از فعالیت‌های شش‌گانه شامل تفکیک از مبدأ، جمع‌آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند عادی به صورت مجزا امکان‌پذیر است.

انتهای پیام/

نظر شما
پرونده ویژه
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز