اتحاد کشور های اسلامی عرصه را برای بازی سازی واشنگتن به نفع رژیم آپارتاید تنگ می کند

۱۴۰۲/۰۸/۲۳ - ۰۰:۲۶:۰۱
کد خبر: ۲۰۱۸۳۹۴
امیر عبداللهیان درباره سفر رییس جمهور به ریاض توییتی را منتشر کرد .

اتحاد کشور های اسلامی عرصه را برای بازی سازی واشنگتن به نفع رژیم آپارتاید تنگ می کند

نظر شما
پرونده ویژه