چشم ها به میدان باشد!

۱۴۰۲/۰۸/۲۳ - ۰۱:۲۸:۰۱
کد خبر: ۲۰۱۸۳۹۷
مهدی فضایلی درباره دومین سخنرانی سید مقاومت توییتی را منتشر کرد .

چشم ها به میدان باشد!

نظر شما
پرونده ویژه