فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب هستند

۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - ۰۰:۳۰:۰۱
کد خبر: ۲۰۲۱۲۷۲
احسان صالحی درباره فرمایشات امام خمینی (ره) درباره مردم در حاشیه استقبالات مردمی از رییس جمهور توییتی را منتشر کرد.

فقرا و متدینین بی بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب هستند

نظر شما
پرونده ویژه