پایان نیمه‌تمام‌ها

۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۱۹:۴۴:۴۷
کد خبر: ۲۰۲۱۴۸۶
عزم دولت سیزدهم بر اتمام طرح هایی که به گفته مقامات دولتی اتمام آنها تا 30سال طول می کشد، باعث شده که در دو سال گذشته طرح های زیادی که افتتاح آنها به آرزو تبدیل شده بود، به ثمر بنشینند.

پایان نیمه‌تمام‌ها

نظر شما
پرونده ویژه