تایید محرومیت نورافکن و نصف شدن محرومیت سرمربی استقلال

۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ۱۵:۰۱:۲۵
کد خبر: ۲۰۳۴۴۵۲
تایید محرومیت نورافکن و نصف شدن محرومیت سرمربی استقلال
کمیته استیناف آرای خود را درباره پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، آرای صادره توسط کمیته استیناف به شرح زیر است:

*در خصوص استیناف باشگاه داماشیان رشت نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به پرداخت ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی و بازنده اعلام شدن با نتیجه سه بر صفر بدلیل مسئول شناختن در عدم برگزاری مسابقه در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم نفت و گاز گچساران و داماشیان رشت از سری مسابقات لیگ دسته اول کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه سپاهان اصفهان نسبت به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آقای امید نورافکن بازیکن تیم سپاهان اصفهان به یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل رفتار توهین آمیز نسبت به تماشاگران تیم مقابل قبل از مسابقه دو تیم سپاهان و پرسپولیس در ورزشگاه نقش جهان اصفهان با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف موسسه فرهنگی ورزشی عقاب زاگرس کرمانشاه نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت ۱- باشگاه تجدیدنظرخواه به چهار ماه محرومیت از میزبانی مسابقات و برگزاری مسابقات در محلی غیر ورزشگاه خانگی به تشخیص سازمان لیگ و یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل سوء رفتار تیمی و مسئولیت تضامنی در خصوص بدرفتاری عوامل منتسب ۲- آقای رسول یوسفوند سرمربی تیم عقاب زاگرس به ۲۴ ماه محرومیت از کلیه فعالیت‌های مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال سالحلی و مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه (داور) ۳- آقایان نبی اله و مجید یوسفوند مدیر و مسئول تدارکات تیم عقاب زاگرس هرکدام به شش ماه محرومیت از کلیه فعالیت‌های مرتبط با فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری در قبال مقامات رسمی مسابقه ۴- آقایان هژیر صادقی و محمد ملکی از عوامل تیم عقاب زاگرس هرکدام به شش جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت سیصد میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل بدرفتاری درقبال مقامات رسمی مسابقه در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم عقاب زاگرس کرمانشاه (میزبان) و مهدوی کیا تهران (میهمان) از سری مسابقات لیگ نونهالان کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه داماشیان رشت نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آقای سعید طالبی بازیکن تیم داماشیان رشت به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه (داور) در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم شهرراز شیراز و داماشیان رشت از سری مسابقات لیگ دسته اول کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پارس جنوبی جم نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت آقای مسعود محبی بازیکن تیم پارس جنوبی جم به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و ۲۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه (داور) در جریان مسابقه فوتبال بین دو تیم نفت و گاز گچساران و پارس جنوبی جم از سری مسابقات لیگ دسته اول کشور در مورخ با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض اساس دادنامه صادره تائید لیکن نظر به اینکه نامبرده در فصل جاری فاقد محکومیت بوده، به استناد ماده ۱۰۷ مقررات مذکور یک جلسه از محرومیت نامبرده به مدت یک فصل ورزشی تعلیق و اعلام می‌گردد در صورتیکه در دوره تعلیق مرتکب هرگونه تخلف منجر به صدور حکم قطعی از ارکان قضایی فدراسیون فوتبال گردد محرومیت معلق به اجرا در خواهد آمد، رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه استقلال خوزستان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت آقای سید سیروس پور موسوی سرمربی تیم استقلال خوزستان به پرداخت ۲۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدلیل مصاحبه علیه داور مسابقه دو تیم استقلال خوزستان و گل گهر سیرجان از سری مسابقات لیگ برتر در با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، با عنایت به اظهار ندامت و فقدان سابقه در فصل جاری با تقلیل جریمه به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال تائید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

انتهای پیام/

نظر شما
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز