قرآن همان نور هدایتی است که با مبعوث شدن پیامبر خدا نازل کرد

۱۴۰۲/۱۱/۲۰ - ۰۰:۲۷:۰۱
کد خبر: ۲۰۵۶۲۲۶
قرآن همان نور هدایتی است که با مبعوث شدن پیامبر خدا نازل کرد
میر سلیم درباره مبعث و قرآن توییتی را منتشر کرد .

قرآن همان نور هدایتی است که با مبعوث شدن پیامبر خدا نازل کرد

نظر شما
پرونده ویژه