افزایش و نوسازی ناوگان ریلی سیاست قطعی در دولت سیزدهم است

۱۴۰۲/۱۱/۲۲ - ۰۱:۳۶:۰۲
کد خبر: ۲۰۵۶۲۴۵
افزایش و نوسازی ناوگان ریلی سیاست قطعی در دولت سیزدهم است
بذرپاش درباره افزایش و نوسازی ناوگان ریلی توییتی را منتشر کرد .

افزایش و نوسازی ناوگان ریلی سیاست قطعی در دولت سیزدهم است

نظر شما
پرونده ویژه