تذکر دیوان محاسبات به سازمان تامین اجتماعی

۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۱۲:۴۹:۴۲
کد خبر: ۲۰۶۱۸۵۷
تذکر دیوان محاسبات به سازمان تامین اجتماعی
دیوان محاسبات کشور به سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم استقرار حساب واحد با صدور درخواست وجه الکترونیکی و پرداخت مستقیم وجوه به ذینفع نهایی تذکر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا،دیوان محاسبات کل کشور بدلیل عدم اجرای بند ه تبصره بیست قانون بودجه به سازمان تامین اجتماعی تذکر داد.

سازمان تامین اجتماعی مکلف است به منظور شفافیت و پایداری مالی صندوق بازنشستگی نسبت به استقرار حساب واحد با صدور درخواست وجه الکترونیکی و پرداخت مستقیم وجوه به ذینفع نهایی اقدام کند که با توجه به بررسی های بعمل آمده هیچگونه عملکردی در این خصوص توسط سازمان تامین اجتماعی انجام نشده است.

انتهای پیام 

نظر شما
پرونده ویژه
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز