تلسکوپ جیمز وب سیاره اقیانوسی را کشف کرد

۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۲۰:۲۰:۰۱
کد خبر: ۲۰۶۹۴۸۵
تلسکوپ جیمز وب سیاره اقیانوسی را کشف کرد
ستاره‌شناسان با تلسکوپ جمیز وب سیاره ای حاوی اقیانوس را در اعماق فضا شناسایی کردند.

به گزارش خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری برنا؛ ستارهشناسان در یافتههای خود خارج از منظومه شمسی با تلسکوپ جیمز وب سیارهای دور را مشاهده کردند که میتواند کاملا پوشیده از اقیانوس عمیق آب باشد.

این مشاهدات که توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا (JWST) انجام شده است، بخار آب و نشانههای شیمیایی متان و دیاکسیدکربن را در اتمسفر این سیاره که دو برابر شعاع زمین و حدود ۷۰ سال نوری با ما فاصله دارد، نشان میدهد. به گفته محققان دانشگاه کمبریج، این ترکیب شیمیایی با دنیای آبی که در آن اقیانوس کل سطح و یک اتمسفر غنی از هیدروژن را در بر میگیرد، سازگار است، اگرچه آنها یک منظره دریایی مرطوب و جذاب را پیشبینی نمیکنند.

این تفسیر در مقالهای که در مجله نامههای ستارهشناسی و اخترفیزیک منتشر شده است، مورد توجه قرار گرفته است، اما توسط یک تیم کانادایی که مشاهدات بیشتری از همان اگزوپلنت انجام داده است، که با نام TOI - ۲۷۰ d شناخته میشود، مورد بحث قرار گرفته است.

تلسکوپ جیمز وب سیاره اقیانوسی را کشف کرد

آنها همان مواد شیمیایی جوی را شناسایی کردند اما استدلال میکنند که این سیاره برای آب مایع احتمالا ۴۰۰۰ درجه سانتیگراد بسیار داغ خواهد بود و در عوض دارای یک سطح سنگی خواهد بود که در بالای آن اتمسفر فوقالعاده متراکمی از هیدروژن و بخار آب قرار دارد.

هریک از این تفاسیر درست باشد، آخرین مشاهدات نشان دهنده چشم اندازی است که جیمز وب از ماهیت سیارات خارج از منظومه شمسی فراهم می کند. یکی از شواهد مبتنی بر عدم وجود آمونیاک در سیاره است. این ماده به طور طبیعی نشان دهنده اتمسفری غنی از هیدروژن است. اما آمونیاک یک ماده حلال در آب است و بنابراین اگر اقیانوسی روی سیاره وجود داشته باشد، احتمالا این ماده در اتمسفر تبخیر می شود. مادهوسودهان در این باره می گوید: یک تفسیر آن است که جهان آبی با اقیانوسی عظیم و اتمسفری غنی از هیدروژن وجود دارد.

در این وضعیت شرایط سیاره با زمین بسیار متفاوت خواهد بود. سیاره TOI-۲۷۰ d طوری نسبت به ستاره منظومه اش قرار گرفته که یک سمت آن همیشه روز و سمت دیگر همیشه تاریک است و در نتیجه اختلاف دمای قابل توجهی روی سیاره وجود دارد.

در چنین حالتی اقیانوس در سمت روز سیاره بسیار داغ خواهد بود. در سمت شب سیاره نیز ممکن است شرایط حیات وجود داشته باشد. اما شرایط اتمسفری نامساعد خواهد بود و فشار آن ممکن است چند صد برابر زمین باشد. بنابراین احتمالا آب در عمق چندصد کیلومتری سیاره وجود دارد و در بستر یخی اقیانوس نیز فشار بالایی وجود دارد. همچنین زیر این بستر هسته ای صخره ای سیاره قرار دارد.

یکی از محققانی که در این پژوهش شرکت نکرده، معتقد است باید مشاهدات بیشتری انجام شود تا درک انسان از اتمسفر TOI-۲۷۰ d و احتمال وجود اقیانوس بیشتر شود.

انتهای پیام/

 

 

نظر شما