وزارت اقتصاد: بخشنامه های خلق الساعه را معرفی کنید تا اجرایشان متوقف شود

۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۱۵:۵۷:۵۴
کد خبر: ۲۰۶۹۵۵۶
وزارت اقتصاد: بخشنامه های خلق الساعه را معرفی کنید تا اجرایشان متوقف شود
دبیر هیات مقررات زدایی در نامه ای به روسای اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون و روسای انجمن های صنفی کارفرمایی و خانه صمت ایران اعلام کرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات نافذ هستند.

به گزارش خبرگزاری برنا، دبیر هیات مقررات زدایی در نامه ای به روسای اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون و روسای انجمن های صنفی کارفرمایی و خانه صمت ایران اعلام کرد: مقررات تنها در صورت ثبت در سامانه ملی قوانین و مقررات نافذ هستند.

در متن این نامه آمده است؛

همانطور که مستحضرید؛ بر اساس ماده (24 (قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب 16/11/1390، دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفافسازی سیاستها و ایجاد ثبات اقتصادی، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به اطلاع عموم برسانند.

از سوی دیگر بر اساس ماده (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دستگاههای اجرایی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در سامانه ملی قوانین ومقررات ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و مقررات، تنها در صورت ثبت در این سامانه، نافذ است.

نظر به عزم دولت مبنی بر ایجاد ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری محیط کسب وکار، آیین نامه های اجرایی مواد (24) و (30) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، به پیوست، تقدیم می شود.

به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت نظارت مستمر بر اجرای کامل این دو آیین نامه، خواهشمند است به اتحادیه ها و تشکل های اقتصادی ذیل آن مجموعه ابلاغ فرمایید درصورت مشاهده هرگونه بخشنامه یا دستورالعمل مغایر دو آیین نامه پیوست، مستندات مربوطه را در پیام رسان های بله یا ایتا به شماره 09332353195 ارسال و یا با شماره 39904142- 021تماس حاصل بفرمایند.

انتهای پیام/

نظر شما
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز