ممنوعیت کوچ بدون مجوز زنبورستان های لرستان به سایر استانها

۱۴۰۲/۱۲/۲۱ - ۱۴:۱۶:۱۴
کد خبر: ۲۰۶۹۹۹۰
ممنوعیت  کوچ بدون مجوز زنبورستان های لرستان به سایر استانها
معاون بهبودات دامی جهادکشاورزی لرستان گفت : کوچ زنبورستان ها به سایر استانها بدون مجوز ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ؛ صادق اسدالهی به خبرنگاران ، اظهار کرد: زنبوردار در خواست کتبی خود را قبل از کوچ به استان یا شهرستان مقصد با رعایت مفاد دستورالعمل مجوز کوچ، به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبدا ارائه نماید تا آن مدیریت طبق مقررات نسبت به صدور مجوز کوچ اقدام نماید.

وی افزود :کوچ زنبورستانها از استانی به استان دیگر مستلزم ارائه گواهی بهداشتی دامپزشکی معتبر از استان مبدا توسط متقاضی می باشد.

وی ادامه داد:مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبداء پس از وصل درخواست زنبوردار، متقاضی کوچ را با تعیین مقصد کوچ به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مقصد معرفی و رونوشتی از معرفی نامه صادره را جهت برنامه ریزی و اطلاع به معاونت بهبود تولیدات دامی استان مقصد ارسال می کنند.

اسدالهی تصریح کرد:در صورتی که درخواست اسکان کلنی زنبورعسل در یک منطقه توسط دو زنبوردار در یک زمان به شهرستان مقصد برسد، اولویت با زنبوردار دارای سابقه اسکان در آن منطقه خواهد بود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی لرستان درادامه گفت: کوچ و جابجایی زنبورستان ها در مواقع خاص نظیر آمارگیری سالانه با ابلاغ سازمان جهاد کشاورزی استان ممنوع می باشد.

 انتهای پیام 

نظر شما
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز