ربات های هوشمند اداره پست در یک شبانه روز می توانند سورتینگ 70 هزار مرسوله را انجام دهند

۱۴۰۲/۱۲/۲۴ - ۰۰:۲۸:۰۱
کد خبر: ۲۰۷۰۰۸۱
ربات های هوشمند اداره پست در یک شبانه روز می توانند سورتینگ 70 هزار مرسوله را انجام دهند
محمد احسان خرامید درباره شروع به کار کردن ربات های هوشمند در پست ویراستی را منتشر کرد .

ربات های هوشمند اداره پست در یک شبانه روز می توانند سورتینگ 70 هزار مرسوله را انجام دهند

نظر شما
بازرگانی برنا
لالالند
بانک رفاه
بلیط هواپیما
دندونت
توثیق بانک صادرات
بانک سپه
سلام پرواز
بازرگانی برنا
لالالند
بانک رفاه
بلیط هواپیما
دندونت
توثیق بانک صادرات
بانک سپه
سلام پرواز
بازرگانی برنا
لالالند
بانک رفاه
بلیط هواپیما
دندونت
توثیق بانک صادرات
بانک سپه
سلام پرواز