برای فعال‌سازی این بسته اینترنت هدیه کاربران می‌توانند تا پایان اسفند با مراجعه به آدرس my.gov.ir یکی از شماره‌های خود را وارد کنند که به آن شماره اینترنت هدیه دولت اختصاص پیدا می‌کند گفتنی است که دریافت این بسته تا عید فطر ادامه دارد.

چگونه اینترنت عیدانه دولت را می‌توان دریافت کرد؟ +عکس

چگونه اینترنت عیدانه دولت را می‌توان دریافت کرد؟ +عکس

چگونه اینترنت عیدانه دولت را می‌توان دریافت کرد؟ +عکس

چگونه اینترنت عیدانه دولت را می‌توان دریافت کرد؟ +عکس

 

انتهای پیام/