رشد غیر متعارف تامین ارز برای واردات گروه کالایی گوشت مرغ و گوشت قرمز

۱۴۰۳/۰۲/۱۱ - ۱۴:۲۲:۲۸
کد خبر: ۲۰۸۷۹۳۰
رشد غیر متعارف تامین ارز برای واردات گروه کالایی گوشت مرغ و گوشت قرمز
بررسی اطلاعات مربوط به تامین ارز توسط بانک مرکزی، نشان دهنده رشد غیر متعارف گروه کالایی نظیر گوشت مرغ و گوشت قرمز دارد.

به گزارش خبرگزاری برنا، بررسی تحلیلی گزارش اطلاعات مربوط به تامین ارز توسط بانک مرکزی بابت واردات در سال ۱۴۰۲در مقایسه با سال ۱۴۰۱ نشان دهنده رشد غیر متعارف گروه کالایی نظیر گوشت مرغ و گوشت قرمز است.

بر اساس این گزارش ارز تامین شده بابت گوشت قرمز در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۶۴درصد و بابت گوشت مرغ به میزان ۱۰۴۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ دارای رشد نامتعارف نسبت به گروه کالایی و زنجیره ارزش اعلام شده توسط وزارت صمت و جهاد بوده است.

لازم به ذکر است که گزارش تحلیلی منابع و مصارف ارزی سال ۱۴۰۲ توسط دیوان محاسبات کشور برای بهره برداری متولیان نظام برنامه ریزی و تصمیم گیران اقتصادی منتشر شده است.

انتهای پیام/

نظر شما
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
دندونت
سلام پرواز