سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان درّه شهر:

آغاز واکسیناسیون طرح خانه به خانه فلج اطفال در مازین دره شهر

|
۱۳۹۳/۰۵/۱۴
|
۲۱:۵۲:۳۶
| کد خبر: ۲۰۸۹۸۱
آغاز واکسیناسیون طرح خانه به خانه فلج اطفال در مازین دره شهر
در این طرح در مرحله اول تعداد 428 کودکان زیر 5 سال واکسینه شدند و پوشش واکسیناسیون 105 درصد می باشد که از این تعداد کودکان 25 نفردر این شهرستان به صورت مهمان بوده اند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان درّه شهر: آغاز واکسیناسیون طرح خانه به خانه فلج اطفال در مازین دره شهر به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام،"دکتر طهماسبی" سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان درّه شهر در این باره اظهار داشت: مرحله اول و دوم واکسیناسیون طرح خانه به خانه فلج اطفال در مازین دره شهر اجرایی شد.

وی افزود: در این طرح در مرحله اول تعداد 428 کودکان زیر 5 سال واکسینه شدند و پوشش واکسیناسیون 105 درصد می باشد که از این تعداد کودکان 25 نفردر این شهرستان به صورت مهمان بوده اند.
 
طهماسبی گفت: در مرحله دوم طرح نیز تعداد 428 نفر کودکان زیر 5 سال واکسینه شدند و پوشش واکسیناسیون 103 درصد می باشد که از این تعداد کودکان 12 نفر میهمان بودند که واکسینه شدند.

وی خاطر نشان کرد: این طرح توسط واحد مبارزه با بیماریهای شهرستان با همکاری معاون بهداشتی و روابط عمومی شبکه و برخی کارشناسان ستادی مرکز بهداشت و کاردانان رده میانی و بهورزان مرکز ماژین و تعدادی از رابطین بهداشتی اجرا شد.

دکتر طهماسبی ابراز داشت: این طرح دردو مرحله (اول و دوم) اجرا شد و تمامی کودکان زیر 5 سال مورد انتظاردر بخش ماژین قطره پولیو خوراکی را دریافت نمودند و در این طرح 10 تیم عملیاتی حضور داشتند که در هر مرحله 1151 خانوار و تعداد 428 کودک زیر 5 سال در هر مرحله و 28 کودک میهمان درهردو مرحله واکسینه شدند.

نظر شما
پرونده ویژه