اهانت به جامعه جهاني!

۱۴۰۳/۰۲/۲۴ - ۱۶:۳۹:۲۱
کد خبر: ۲۰۹۲۹۵۰
اهانت به جامعه جهاني!
محمدکاظم انبارلویی در یادداشتی به اقدامات اسراییل و آمریکا در سازمان ملل پرداخت.

به گزارش برنا؛ محمدکاظم انبارلویی در یادداشتی نوشت:

1- گيعاد آردان، نماينده رژيم صهيونيستي در سازمان ملل جمعه گذشته پس از اين‌كه مجمع عمومي سازمان ملل با عضويت كامل فلسطين موافقت كرد پشت تريبون رفت و در اقدامي اهانت‌آميز منشور ملل متحد را درون دستگاه خردكن انداخته و خرد كرد!رژيم صهيونيستي پيش از اين هم با ناديده گرفتن 512 قطعنامه سازمان ملل عليه نسل‌كشي و جنايات جنگي و عدول از منشور سازمان ملل به جامعه جهاني بي‌اعتنايي كرده بود.
2- اين‌كه ملت ايران رژيم صهيونيستي را يك دولت غاصب و جعلي مي‌داند و آن را به رسميت نمي‌شناسد.اين‌كه ملت ايران بنا را به مبارزه دائمي با انديشه ناپاك صهيونيسم گذاشته است. اين است كه اين رژيم به هيچ عهد و پيمان جهاني و هيچ ارزش اخلاقي پايبند نيست. امروز با جنايات روزافزون صهيونيست‌ها در غزه و كرانه باختري نه‌تنها دولت‌هاي جهان در مجمع عمومي سازمان ملل بلكه ملت‌هاي جهان در 5 قاره به اين نتيجه رسيده‌اند؛ چنين رژيمي غيرقانوني و نامشروع است و مبارزه با مظالم آن يك ارزش اخلاقي و يك وظيفه همگاني است. نفرت جهاني عليه صهيونيسم به سمت بيزاري از رژيم اشغالگر قدس روزبه‌روز افزايش مي‌يابد.3- امروز دانشجويان آمريكا و اروپا مؤسس يك جنبش جهاني عليه مظالم رژيم صهيونيستي شده‌اند و اين جنبش به سرعت سراسر دانشگاه‌هاي دنيا را فرا گرفته است و حرف دانشجويان اين است نسل‌كشي و جنايات جنگي در سرزمين‌هاي اشغالي بس است. كمك نظامي، سياسي و حقوقي به رژيم صهيونيستي را قطع كنيد تا جنايات جنگي و نسل‌كشي در فلسطين پايان يابد.آنها مي‌گويند صهيونيسم يك عقيده باطل مثل فاشيسم است بايد يك حركت انساني در سطح ملت‌ها و يك حركت معقول از طرف دولت‌ها پديد آيد و اين بساط فكري جمع شود.
4- چندي پيش شوراي امنيت سازمان ملل به اتفاق آرا ، عضويت كامل فلسطين را در اين سازمان به تصويب رساند، اما ‌آمريكا اين مصوبه را وتو كرد لذا مجمع عمومي سازمان ملل مجبور شد اراده دولت‌ها را در توقف جنايات جنگي و نسل‌كشي از طريق تكرار مصوبه شوراي امنيت نشان دهد.سؤال اين است ساختار سازمان ملل و مفاد منشور اين سازمان با تكيه به مفاد 40و41و42 فصل هفتم منشور ملل آيا قادر است اراده دولت‌ها و ملت‌ها را در توقف وحشی‌گری های رژيم صهيونيستي به يك رژيم كودك‌كش تحميل كند. در مفاد ياد شده دهها اقدام تعريف شده كه مي تواند اين اراده را عملياتي كند.5- آنچه امروز از واكنش جامعه جهاني نسبت به جنايات رژيم صهيونيستي ديده مي‌شود در طول تاريخ تشكيل اين سازمان بي‌سابقه است. اقدام بعدي شوراي امنيت و مجمع عمومي بايد اخراج رژيم صهيونيستي از اين سازمان باشد.اين موضع مي‌تواند در اثبات عدم مشروعيت اين رژيم و جعلي بودن و نامشروع بودن حيات آن ، گامي مؤثر تلقي شود. پاسخ اهانت نماينده اسرائيل در سازمان ملل ، اخراج اين رژيم به عنوان يك عضو از سازمان و منزوي كردن آن در جهان است.

آمريكا با وتو كردن 52 قطعنامه از ميان 512 قطعنامه عليه رژيم صهيونيستي در همه جنايات جنگي رژيم صهيونيستي شريك است. آمريكا در اهانت رژيم صهيونيستي به ملت‌ها و دولت‌ها و به تعبير درست‌تر جامعه جهاني هم‌صدايي كرده است.آمريكا بايد پاسخ اين هم‌صدايي را در تجمع‌ها، تظاهرات‌ها و تحصن‌ها جنبش جهاني دانشجويي با صداي بلند مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل خوب بشنود.جهان امروز به سمت يك دوقطبي حقيقي در حركت است. قطب شرافت و قطب شرارت! ملت و دولت ايران قطب شرافت را در جهان نمايندگي مي‌كنند .آمريكا و اسرائيل در ضلع شرارت، مواضع اشرار جهاني را نمايندگي مي‌كنند.

نظر شما
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
بانک رفاه
تشریفات شایسته
بلیط هواپیما
دندونت
توثیق بانک صادرات
بانک سپه
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
بانک رفاه
تشریفات شایسته
بلیط هواپیما
دندونت
توثیق بانک صادرات
بانک سپه
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
بانک رفاه
تشریفات شایسته
بلیط هواپیما
دندونت
توثیق بانک صادرات
بانک سپه
سلام پرواز