خانه جوان وزمین چمن طبیعی فوتبال  شهر سرابله درهفته دولت به بهره برداری می رسند

۱۴۰۳/۰۲/۲۶ - ۰۸:۰۱:۰۵
کد خبر: ۲۰۹۳۵۴۴
خانه جوان وزمین چمن طبیعی فوتبال  شهر سرابله درهفته دولت به بهره برداری می رسند
مدیرکل ورزش وجوانان گفت: درهفته دولت خانه جوان وزمین چمن طبیعی فوتبال شهرسرابله با اعتباری بالغ بر۳۳ میلیارد تومان  افتتاح وبه بهره برداری می رسند.

به گزارش خبرگزاری برنا از ایلام، شهاب شهبازی درسفر روزسه شنبه خود به شهرستان چرداول ودیدار بافرماندار شهرستان اظهارداشت: هفت پروژه عمرانی ورزشی  با اعتباری بالغ ۴۴ میلیارد تومان در درحال اجراست که دو پروژه مهم آن شامل زمین چمن طبیعی فوتبال وخانه جوان شهرسرابله می باشد که درهفته دولت افتتاح و به بهره برداری می رسند.
وی افزود:ازدیگرپروژهای ورزشی درحال ساخت این شهرستان سالن دو قلو رزمی شهرسرابله، پیست دومیدانی وسیستم روشنایی زمین فوتبال استادیوم ورزشی سرابله ،سه زمین چمن  مصنوعی درروستاهای بخش شباب وزاگرس می باشند که اعتبار اولیه  این پروژها تامین گردیده است .

فرماندار چرداول ضمن قدردانی ازحضورمدیرکل ورزش وجوانان درشهرستان اظهار داشت: شهرستان چرداول باداشتن جمعیت وروستاهای زیاد واستعدادهای ورزشی مستعد نیازمند توجه بیشتر ورزش استان می باشد.
وی افزود:ورزش روستایی وهمگانی بعنوان ورزش پایه می باشند که برای توسعه ورزش همگانی درتمامی مناطق وهمچنین ورزش روستایی درروستاهای شهرستان باداشتن ۸۶ روستا وچهاربخش وچهارشهر،نیازمند توجه ویژه وبرنامه ریزی دقیق در این شهرستان می باشد.
فرماندارچرداول گفت:اجرا واحداث زمین چمن مصنوعی از نیازهای ضروروی ورزشی درمناطق روستایی است که باید دراین راستا اهتمام جدی وجود داشته باشد.
وی افزود:احداث زمین چمن مصنوعی روستاهای چغاسبز،شله کش  وشهرشباب دردستور کار قرارگیردودرسریعترین زمان ممکن این سه زمین چمن به بهره برداری برسند.

 فرماندار شهرستان گفت: اعتبارحوزه ورزش وجوانان چرداول در سال گذشته ۲۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به سنوات گذشته وسایر دستگاها بالاترین میزان  بوده است.
درادامه این سفر مدیرکل ورزش وجوانان به همراه فرماندار،ریس اداره ورزش وجوانان از پروژهای فرهنگی و ورزشی دردست احداث شهرستان چرداول بازدید بعمل آمد.

انتهای پیام

نظر شما
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز