کسب رتبه عالی پرتال مرکز اورژانس استان مرکزی در ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی

|
۱۴۰۳/۰۳/۰۸
|
۱۱:۱۱:۳۳
| کد خبر: ۲۰۹۹۱۳۲
کسب رتبه عالی پرتال مرکز اورژانس استان مرکزی در ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی
رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان مرکزی گفت : بر مبنای شاخص‌های مصوب عملکرد، از سوی اداره فناوری و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی ، مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان مرکزی برای سومین سال متوالی رتبه عالی را کسب کرد.

به گزارش برنا از مرکزی ،بهروز ایران نژاد رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان مرکزی در این خصوص گفت: بر اساس ارزیابی انجام شده توسط کارشناسان اداره فناوری و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی و خروجی پرتال، مرکز اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی در کلیه شاخص های تعیین شده امتیاز مورد انتظار را به خود اختصاص داده است که با توجه به امتیاز کسب شده رتبه عالی را دریافت کرده است.
وی با تاکید بر اینکه عملکرد این مرکز در ارزیابی سه سال پیاپی نمره حداکثری بوده است به عوامل و ویژگی های مؤثر بر اثربخشی سیستم‌های ارزیابی عملکرد اشاره کرد و گفت: آخرین نتایج ارزیابی پرتال ها در چهار سطح عالی، خوب، متوسط، ضعیف دسته بندی شدند که پرتال مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان مرکزی در سطح عالی قرار گرفت.

نظر شما
پرونده ویژه
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز