نرخ رشد پایه پولی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد رسید

|
۱۴۰۳/۰۴/۱۷
|
۱۶:۲۰:۵۱
| کد خبر: ۲۱۱۴۶۶۰
نرخ رشد پایه پولی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد رسید
رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی، از ۴۲.۹ درصد در پایان ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در پایان ۱۴۰۲ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری برنا، معاونت سیاستگذاری پولی بانک مرکزی اعلام کرد، رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی، از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین، رشد نقدینگی نیز از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است که حاکی از کاهش ۶.۸ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.

بر اساس آمار‌های مقدماتی این معاونت، رشد پایه پولی با کاهش ۱۵.۳ واحد درصدی، از ۴۲.۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

 

** نرخ رشد پایه پولی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد رسید

 لازم به توضیح است که بخشی از رشد پایه پولی در  ۱۴۰۱ به واسطه افزایش سپرده قانونی روی داد که فاقد اثر پولی بود و همانطور که انتظار می‌رفت، با کاهش اثر متغیر مذکور، رشد پایه پولی در پارسال روند نزولی قابل توجهی را داشته است.

همچنین، رشد نقدینگی نیز از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴.۳ در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است که حاکی از کاهش ۶.۸ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.

در سال ۱۴۰۲ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد ۴۳۰.۹ درصدی، سهمی معادل ۱۷۴.۳ واحد درصد در رشد پایه پولی  ۱۴۰۲ (۲۷.۶ درصد) داشته که این امر عمدتاً به واسطه موضوع تسعیر بوده است.

 بنا به گزارش معاونت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی ، یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، افزایش کمتر سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی به افزایش بدهی‌های بخش دولتی است که نشان می‌دهد پرداخت‌های دولت در ۱۴۰۲ عمدتاً با اتکای به منابع سپرده‌ای خود صورت گرفته است. در عین حال دولت در این مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرده است.

** نرخ رشد پایه پولی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد رسید

نظر شما
پرونده ویژه