دکتر پزشکیان در استان تهران 2102663 رای اخذ کرد

|
۱۴۰۳/۰۴/۱۶
|
۱۷:۱۴:۵۳
| کد خبر: ۲۱۱۴۷۰۵
دکتر پزشکیان در استان تهران 2102663 رای اخذ کرد
دکتر پزشکیان 2102663 و سعید جلیلی 1861675در استان تهران رای را اخذ کردند.

به گزارش خبرگزاری برنا ازتهران، کل آرای مأخوذه شعبه‌های مشخص شده دراستان تهران، دکتر پزشکیان 2102663 رای و سعید جلیلی 1861675 رای را اخذ کردند.

میزان مشارکت  رشد ده درصدی نسبت به دور  داشته است.

 

نظر شما
پرونده ویژه