برچسب - فرودگاه ها

استاندار تهران بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک تا زمان پوشش کامل واکسیناسیون تاکید کرد.
کد خبر: ۱۲۰۵۹۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نصب دوربین های حرارتی در فرودگاه ها ی بین المللی برای کنترل بهتر بهداشتی مسافران ورودی از سایر کشورها به کشورمان خبر داد.
کد خبر: ۹۵۹۳۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴