برچسب - صنعت روی

برنامه «بازار» شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی در این قسمت به بررسی وضعیت صنعت روی در ایران اختصاص دارد.
کد خبر: ۱۱۰۴۷۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

پرونده ویژه
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز