برچسب - بهمن غنوی

معاون تعمیرات و نگهداری  نیروگاه سیکل ترکیبی گفت: واحد شماره یک بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت100  مگاوات به منظور بازدید دوره ای از مدار تولید برق خارج شد.
کد خبر: ۲۰۷۱۲۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۴

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی گفت: واحد شماره 6 گازی نیروگاه شهید رجایی پس از انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق دوباره به شبکه سراسری پیوست.
کد خبر: ۲۰۵۹۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۸

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی گفت: واحد شماره یک گازی نیروگاه شهید رجایی پس از انجام تعمیرات بازدید دوره ای(HGP)، دوباره به شبکه سراسری پیوست.
کد خبر: ۱۴۱۷۶۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی گفت: واحد شماره 6 گازی نیروگاه برای انجام تعمیرات اساسی و RI کمپرسور از شبکه سراسری تولید، خارج شد.
کد خبر: ۱۴۱۶۱۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

معاون تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی گفت: با رسیدن به خودکفایی در تعمیرات نیروگاهی 98 درصد قطعات و تجهیزات مورد نیاز تعویض شده توسط متخصصان ایرانی طراحی و ساخته می شود.
کد خبر: ۱۳۹۹۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی گفت: واحد شماره پنج گازی نیروگاه که برای بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل از شبکه سراسری تولید، خارج شده بود دوباره به شبکه سراسری تولید بازگشت.
کد خبر: ۱۳۹۳۳۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین گفت: واحد شماره پنج گازی نیروگاه برای انجام بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل از شبکه سراسری تولید، خارج شد.
کد خبر: ۱۳۸۶۳۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۱

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی قزوین گفت: واحد شماره 3 بخاری سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی پس از انجام تعمیرات نیمه سنگین، دوباره به مدار تولید برق بازگشت.
کد خبر: ۱۲۹۴۵۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه شهید رجایی گفت: با پایان تعمیرات اساسی واحد شماره دو گازی و شماره یک بخار 150 مگاوات انرژی برق وارد مدار شد.
کد خبر: ۱۱۰۹۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۶