برچسب - کیفیت هوا

کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس آلوده است
شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران اعلام کرد: شاخص آلودگی هم اکنون روی عدد ۱۱۱ قرار دارد و کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است.
کد خبر: ۲۱۱۹۷۵۵
۱۴۰۳/۰۵/۰۲
کیفیت هوای تهران ۹۴ روز قابل قبول بوده است
شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران اعلام کرد:شاخص آلودگی هم اکنون روی عدد ۸۷ قرار دارد و کیفیت هوا قابل قبول است.  
کد خبر: ۲۱۱۹۳۲۵
۱۴۰۳/۰۵/۰۱
کیفیت هوای تهران در آخرین روز تیرماه
شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران اعلام کرد: شاخص آلودگی هم اکنون روی عدد ۸۴ قرار دارد و کیفیت هوا قابل قبول است.
کد خبر: ۲۱۱۸۸۶۲
۱۴۰۳/۰۴/۳۱
کیفیت هوای قابل قبول پایتخت
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۵ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۲۱۱۸۴۵۶
۱۴۰۳/۰۴/۳۰
کیفیت هوای تهران در آخرین پنجشنبه تیرماه
شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران اعلام کرد: شاخص آلودگی هم اکنون روی عدد ۹۵ قرار دارد و کیفیت هوا ی تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۲۱۱۸۰۴۵
۱۴۰۳/۰۴/۲۸
کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۳ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران قابل قبول اعلام شده است.
کد خبر: ۲۱۱۷۶۵۶
۱۴۰۳/۰۴/۲۷
هوای قابل قبول پایتخت در عاشورای حسینی
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۲ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران قابل قبول اعلام شده است.
کد خبر: ۲۱۱۷۵۱۱
۱۴۰۳/۰۴/۲۶
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران اعلام کرد: شاخص آلودگی هم اکنون روی عدد ۹۶ قرار دارد و کیفیت هوا قابل قبول است.
کد خبر: ۲۱۱۶۹۵۸
۱۴۰۳/۰۴/۲۴
کیفیت هوای تهران در روز جاری
شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران اعلام کرد: شاخص آلودگی هم اکنون  روی عدد ۸۳ قرار دارد و کیفیت هوا قابل قبول اعلام است.
کد خبر: ۲۱۱۶۴۸۱
۱۴۰۳/۰۴/۲۳
کیفیت هوای تهران در روزجاری
شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران اعلام کرد: شاخص آلودگی هم کنون روی عدد ۱۰۴ قرار دارد و کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است.
کد خبر: ۲۱۱۶۰۱۴
۱۴۰۳/۰۴/۲۱
کیفیت هوا برای گروه های حساس ناسالم است
شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران اعلام کرد: شاخص آلودگی هم اکنون روی عدد ۱۰۱ قرار دارد و کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است.  
کد خبر: ۲۱۱۵۵۹۷
۱۴۰۳/۰۴/۲۰
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران اعلام کرد: شاخص آلودگی هم اکنون روی عدد ۹۲ قرار دارد و کیفیت هوا قابل قبول است.
کد خبر: ۲۱۱۵۱۸۵
۱۴۰۳/۰۴/۱۹
هوای 3 شهر خوزستان در وضعیت ناسالم و خطرناک قرار گرفت
طبق اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، طی ۲۴ ساعت گذشته تا کنون هوای سه شهر خوزستان در محدوده ناسالم و خطرناک قرار گرفته است.
کد خبر: ۲۱۱۴۱۸۱
۱۴۰۳/۰۴/۱۶
هوای قابل قبول در پایتخت
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۴ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط قابل قبول است.
کد خبر: ۲۱۱۳۶۱۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۵
کیفیت هوای تهران برای کودکان و سالمندان ناسالم است
شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران اعلام کرد: شاخص آلودگی هم اکنون روی عدد ۱۰۷ قرار دارد و کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است.
کد خبر: ۲۱۱۲۸۸۶
۱۴۰۳/۰۴/۱۳
کیفیت هوای تهران قابل قبول شد
شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران اعلام کرد: شاخص آلودگی هم اکنون روی عدد ۹۴ قرار دارد و کیفیت هوا قابل قبول است.  
کد خبر: ۲۱۱۲۴۲۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۲
کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است
شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران اعلام کرد: شاخص الودگی هم اکنون روی عدد ۱۱۳ قرار دارد و کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است.
کد خبر: ۲۱۱۱۹۹۶
۱۴۰۳/۰۴/۱۱
تهران ۸۱ روز هوای قابل قبول داشته است
شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران اعلام کرد: شاخص آلودگی هوای تهران هم اکنون روی عدد ۷۹ قرار دارد و کیفیت هوا قابل قبول است.
کد خبر: ۲۱۱۰۶۳۷
۱۴۰۳/۰۴/۰۷
شاخص آلودگی هوای تهران روی عدد ۶۴ قرار دارد
شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران اعلام کرد: شاخص آلودگی هم اکنون روی عدد ۶۴ قرار دارد و کیفیت هوا قابل قبول است.  
کد خبر: ۲۱۱۰۱۷۸
۱۴۰۳/۰۴/۰۶
هوای پایتخت در سطح «قابل قبول» قرار کرفت
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، میانگین کیفیت هوا ی پایتخت در شرایط «قابل قبول» قرار دارد.
کد خبر: ۲۱۰۹۹۶۴
۱۴۰۳/۰۴/۰۵
پرونده ویژه