برچسب - شرعی

سخنگوی بانک مرکزی گفت: براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به عنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به عنوان عضوی از اعضای کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل نماید.
کد خبر: ۱۳۶۹۷۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

اوقات شرعی بندرعباس در روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۴۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

اوقات شرعی بندرعباس در روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۴۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

اوقات شرعی بندرعباس در روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۳۵۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

اوقات شرعی بندرعباس در روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۲۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

اوقات شرعی بندرعباس در روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۲۲۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

اوقات شرعی بندرعباس در روز بیست دوم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۱۸۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

اوقات شرعی بندرعباس در روز نوزدهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۱۲۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

اوقات شرعی بندرعباس در روز هجدهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۰۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اوقات شرعی بندرعباس در روز هفدهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۰۴۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

اوقات شرعی بندرعباس در روز شانزدهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۰۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

اوقات شرعی بندرعباس در روز پانزدهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۹۶۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

اوقات شرعی بندرعباس در روز چهاردهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۹۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

اوقات شرعی بندرعباس در روز دوازدهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۸۷۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۵

اوقات شرعی بندرعباس در روز یازدهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۸۲۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

اوقات شرعی بندرعباس در روز دهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۷۸۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

اوقات شرعی بندرعباس در روز نهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۷۵۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

اوقات شرعی بندرعباس در روز هشتم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۷۰۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

اوقات شرعی بندرعباس در روز هفتم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۶۶۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

اوقات شرعی بندرعباس در روز پنجم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۶۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸