برچسب - شرعی

تکذیب یک ادعا
سخنگوی بانک مرکزی گفت: براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به عنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به عنوان عضوی از اعضای کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل نماید.
کد خبر: ۱۳۶۹۷۹۱
۱۴۰۱/۰۶/۰۶
اوقات شرعی بندرعباس در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۴۶۲۸
۱۴۰۱/۰۲/۱۱
اوقات شرعی بندرعباس در۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۴۱۹۳
۱۴۰۱/۰۲/۱۰
اوقات شرعی بندرعباس در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۳۵۹۹
۱۴۰۱/۰۲/۰۸
اوقات شرعی بندرعباس در۶ اردیبهست ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۲۷۱۸
۱۴۰۱/۰۲/۰۶
اوقات شرعی بندرعباس در ۵ اردیبهست ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۲۲۷۱
۱۴۰۱/۰۲/۰۵
اوقات شرعی بندرعباس در ۴ اردیبهست ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز بیست دوم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۱۸۷۸
۱۴۰۱/۰۲/۰۴
اوقات شرعی بندرعباس در ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز نوزدهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۱۲۱۷
۱۴۰۱/۰۲/۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در ۳۱ فروردین ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز هجدهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۰۹۱۱
۱۴۰۱/۰۱/۳۱
اوقات شرعی بندرعباس در ۳۰ فروردین ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز هفدهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۰۴۷۵
۱۴۰۱/۰۱/۳۰
اوقات شرعی بندرعباس در ۲۹ فروردین ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز شانزدهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۰۰۶۴
۱۴۰۱/۰۱/۲۹
اوقات شرعی بندرعباس در ۲۸ فروردین ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز پانزدهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۹۶۱۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۸
اوقات شرعی بندرعباس در ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز چهاردهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۹۱۵۹
۱۴۰۱/۰۱/۲۷
اوقات شرعی بندرعباس در ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز دوازدهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۸۷۵۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۵
اوقات شرعی بندرعباس در ۲۴ فروردین ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز یازدهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۸۲۷۱
۱۴۰۱/۰۱/۲۴
اوقات شرعی بندرعباس در۲۳ فروردین ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز دهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۷۸۳۴
۱۴۰۱/۰۱/۲۳
اوقات شرعی بندرعباس در ۲۲ فروردین ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز نهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۷۵۷۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۲
اوقات شرعی بندرعباس در ۲۱ فروردین ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز هشتم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۷۰۰۷
۱۴۰۱/۰۱/۲۱
اوقات شرعی بندرعباس در ۲۰ فروردین ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز هفتم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۶۶۹۱
۱۴۰۱/۰۱/۲۰
اوقات شرعی بندرعباس در ۱۸ فروردین ۱۴۰۱
اوقات شرعی بندرعباس در روز پنجم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۱۶۰۶۴
۱۴۰۱/۰۱/۱۸
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز