برچسب - بیمه زنان خانه‌دار

تأمین امنیت اقتصادی دوران سالمندی با بیمه «زنان خانه دار»
بانوان خانه دار و دختران مانند بسیاری از اقشار کشور می‌توانند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گرفته و از خدمات تأمین اجتماعی استفاده کنند.
کد خبر: ۲۱۰۲۴۶۲
۱۴۰۳/۰۳/۱۹
بررسی حضانت ولایت مادری و بیمه زنان خانه‌دار در جلسه فراکسیون زنان
سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی خبر داد:

بررسی حضانت ولایت مادری و بیمه زنان خانه‌دار در جلسه فراکسیون زنان

سارا فلاحی از بررسی موضوع حضانت و شئون ولایت مادری و بیمه زنان خانه‌دار در چهارمین جلسه فراکسیون زنان مجلس خبر داد.
کد خبر: ۱۲۰۰۶۱۰
۱۴۰۰/۰۴/۱۰
پرونده ویژه
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز