برچسب - عبدیان

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین گفت: با وجود چند نرخی بودن ارز در کشور مشکلات اقتصادی قابل حل نیست.
کد خبر: ۲۱۰۴۷۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین گفت: اعزام هیئت تجاری به کشورهای افغانستان، پاکستان و هندوستان و برگزاری نمایشگاه توانمندی های استان قزوین در اربیل در اولویت های امسال است. 
کد خبر: ۲۰۹۷۷۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

مهدی عبدیان ، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس اتاق قزوین، معتقد است: چند نرخی بودن ارز و اجبار صادرکنندگان بخش خصوصی برای عرضه ارز خود به نرخ نیمایی، موجب بی‌انگیزگی آن‌ها برای صادرات شده است.
کد خبر: ۲۰۹۲۸۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

بحث یک یا سه ساله بودن قرارداد محمد نادری از مسائل حاشیه ای این روزهای استقلال است.
کد خبر: ۱۲۳۱۵۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۹

پرونده ویژه
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز