برچسب - خلیج‌فارس"

"خلیج‌فارس" فراتر از یک نام و دریا
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی عنوان کرد:

" خلیج‌فارس" فراتر از یک نام و دریا

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: خلیج‌فارس برای ایرانیان فراتر از یک نام و یک دریاست.
کد خبر: ۴۰۴۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۵