برچسب - حقابه اصفهان

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سازمان آب منطقه‌ای موظف به همکاری با شهرداری است و باید مجوز لازم برای ایمن‌سازی کانال‌های آب را صادر کند، در غیر این صورت اگر اتفاق ناگواری در این کانال‌ها بیفتد، این سازمان باید به تنهایی پاسخ‌گو باشد.
کد خبر: ۲۱۰۰۷۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق محروم شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در طرح‌های جایگزین هیچ گونه حمایتی از سوی وزارت نیرو نمی‌شود و موانع بسیاری پیش پای اصفهان در حوزه آب وجود دارد، گفت: نجابت مردم اصفهان سبب شده حقابه قانونی آن‌ها مورد بی توجهی قرار گیرد.
کد خبر: ۲۰۹۲۷۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در کنترل مصرف آب مدیریت ملی باید ورود کند، گفت: حقابه‌ها و کنترل مصارف آب مهمترین درخواست ما از رئیس جمهور است.
کد خبر: ۱۳۲۷۷۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: تأمین، هدایت، کنترل و نظارت بر مصارف آب و جاری شدن آن در رودخانه زاینده رود حقی است که «حقابه» نام گرفته و ۴۰۰ سال سابقه دارد؛ حقابه با سهم‌‎آبه متفاوت بوده زیرا حقابه حق شرعی است که ۴۰۰ سال پیش طومار شیخ بهایی مبنای تقسیم‌بندی آب زاینده رود شد.
کد خبر: ۱۲۸۱۶۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

پرونده ویژه
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز