برچسب - آمار کرونا امروز

️متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۶ هزار و ۱۳۶ رسید.
کد خبر: ۱۴۶۸۵۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۸ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۵ هزار و ۷۴۷ رسید.
کد خبر: ۱۴۶۰۰۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۴

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۹ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۵ هزار و ۶۵۲ رسید.
کد خبر: ۱۴۵۸۷۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۱

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۷ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۵ هزار و ۴۳۶ رسید.
کد خبر: ۱۴۵۶۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۵

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۵ هزار و ۴۰۹ رسید.
کد خبر: ۱۴۵۵۶۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

️متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۵ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۵ هزار و ۲۷۴ رسید.
کد خبر: ۱۴۵۳۷۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۸

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۸ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۵ هزار و ۵۴ رسید.
کد خبر: ۱۴۵۰۴۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۵ هزار و ۳۶ رسید.
کد خبر: ۱۴۴۹۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۶

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۹۵۶ رسید.
کد خبر: ۱۴۴۷۲۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۹۲۲ رسید.
کد خبر: ۱۴۴۶۱۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۷

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۹۰۷ رسید.
کد خبر: ۱۴۴۵۸۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۹۰۲ رسید.
کد خبر: ۱۴۴۵۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۵ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۸۹۳ رسید.
کد خبر: ۱۴۴۴۸۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۸۷۸ رسید.
کد خبر: ۱۴۴۴۲۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۸۲۴ رسید.
کد خبر: ۱۴۴۰۱۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۸۱۷ رسید.
کد خبر: ۱۴۳۹۴۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۸۰۴ رسید.
کد خبر: ۱۴۳۸۵۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست داد و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۷۹۳ نفر رسید.
کد خبر: ۱۴۳۷۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۷۸۱ نفر رسید.
کد خبر: ۱۴۳۵۷۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳ نفر از بیماران کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۴ هزار و ۷۷۱ نفر رسید.
کد خبر: ۱۴۳۴۱۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

پرونده ویژه
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز