برچسب - مدیر و موسس خانه تاب آوری

محمدرضامقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در یادداشتی برای برنا از اهمیت بخشش نوشت : بخشش میتواند زندگی از دست رفته و زخم دیده ما را حتی بهتر از قبل به ما بازگرداند.
کد خبر: ۱۴۰۱۲۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری در یادداشتی برای برنا نوشت :بخشی از مطالعات تاب آوری سعی در یافتن عوامل اثرگذار برتاب آوری انسان دارد عواملی که خارج از ظرفیتهای ژنتیکی وارثی میتوانند بر تاب آوری کودکان و نوجوانان موثر باشند
کد خبر: ۱۳۹۷۷۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

مدیر و موسس خانه تاب آوری و مترجم کتاب " تاب آوری بمنزله چارچوبی برای کوچینگ "نوشت : مدت زیادی از زمانی که داشتن یک کوچ برای یک آدم حرفه ای چندان خوشایند نبود نمیگذرد آن زمان کوچ بعنوان یک درمانگر و شفا بخش بود که چاره مشکلات بدست او بود.
کد خبر: ۱۳۸۶۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

محمدرضا مقدسی مدیروموسس خانه تاب آوری دریادداشتی برای باشگاه تاب آوری نوشت: تاب آوری برای همگان به ویژه زنان در طول زندگی امری اجتناب ناپذیراست .
کد خبر: ۱۳۴۵۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۰

پرونده ویژه