برچسب - اکوسای

دوره آموزشی بین المللی حسابرسی قیمت تمام شده ویژه اعضای سازمان بین المللی اکوسای به میزبانی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
کد خبر: ۲۰۶۹۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

رییس هیات اعزامی دیوان محاسبات کشورمان به نشست سالانه کارگروه دیون دولتی در قاهره، با ارایه پیشنهاد ۱۰ بندی دیوان محاسبات جمهوری اسلامی، بهبود شاخص های پایداری دیون در بخش دولتی را مورد تاکید قرار داد.
کد خبر: ۱۴۷۱۲۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

ایران رئیس سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو موسوم به اکوسای شد.
کد خبر: ۱۳۶۹۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

رئیس دیوان محسابات کشورمان در حاشیه نهمین مجمع سازمان اکوسای پذیرای «عیاد تیم» رئیس دیوان محاسبات فلسطین بود.
کد خبر: ۱۳۶۸۸۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۴

در نهمین مجمع سازمان اکوسای ، پیشنهاد دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران درباره تشکیل کارگروه حسابرسی فناوری اطلاعات مورد استقبال کشورهای شرکت کننده قرار گرفت و به تصویب رسید.
کد خبر: ۱۳۶۸۶۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۴

جمهوری اسلامی ایران با رای اعضا به ریاست دوره جدید سازمان دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو انتخاب شد.
کد خبر: ۱۳۶۸۶۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۴