برچسب - معرفی تیم های جام جهانی

غنا؛ الماس‌های سیاه
جام بیست و دوم

غنا؛ الماس‌های سیاه

تیم ملی فوتبال غنا در گروه H جام جهانی باید با کره‌ جنوبی، اروگوئه و پرتغال رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

تیم ملی اروگوئه در گروه H جام جهانی باید با کره‌ جنوبی، غنا و پرتغال رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۸۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۶

تیم ملی فوتبال پرتغال در گروه H جام جهانی باید با کره‌ جنوبی، غنا و اروگوئه رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۵

تیم ملی کره‌ جنوبی در گروه H جام جهانی باید با پرتغال، غنا و اروگوئه رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۸۷۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

تیم ملی کامرون در گروه G مسابقات جام جهانی باید با برزیل، صربستان و سوئیس برای صعود رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

تیم ملی صربستان در گروه G مسابقات جام جهانی باید با برزیل، کامرون و سوئیس برای صعود رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

تیم ملی برزیل در گروه G مسابقات جام جهانی باید با کامرون، صربستان و سوئیس برای صعود رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

سوئیس؛ غول‌کش یورو
جام بیست و دوم

سوئیس؛ غول‌کش یورو

تیم ملی سوئیس در گروه G مسابقات جام جهانی باید با صربستان، برزیل و کامرون برای صعود رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۷۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

مراکش؛ شیرهای اطلس
جام بیست و دوم

مراکش؛ شیرهای اطلس

تیم ملی مراکش در گروه F مسابقات جام جهانی باید با کرواسی، بلژیک و کانادا برای صعود رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۰

تیم ملی کانادا در گروه F مسابقات جام جهانی باید با کرواسی، بلژیک و مراکش برای صعود رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

تیم ملی بلژیک در گروه F مسابقات جام جهانی باید با کرواسی، کانادا و مراکش برای صعود رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

تیم ملی کرواسی در گروه F مسابقات جام جهانی باید با بلژیک، کانادا و مراکش برای صعود رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۷۲۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۰

تیم ملی آلمان در گروه E مسابقات جام جهانی باید با اسپانیا، ژاپن و کاستاریکا برای صعود رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

تیم ملی کاستاریکا در گروه E مسابقات جام جهانی باید با اسپانیا، ژاپن و آلمان برای صعود رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۶۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

تیم ملی ژاپن در گروه E مسابقات جام جهانی باید با اسپانیا، آلمان و کاستاریکا برای صعود رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

تیم ملی اسپانیا در گروه E مسابقات جام جهانی باید با ژاپن، آلمان و کاستاریکا برای صعود رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

تونس؛ عقاب‌های کارتاژ
جام بیست و دوم

تونس؛ عقاب‌های کارتاژ

تیم ملی تونس در گروه D مسابقات جام جهانی باید با فرانسه، استرالیا و دانمارک برای صعود رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

تیم ملی استرالیا در گروه D مسابقات جام جهانی باید با فرانسه، تونس و دانمارک برای صعود رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۵۷۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

تیم ملی فرانسه در گروه D مسابقات جام جهانی باید با دانمارک، استرالیا و تونس برای صعود رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

تیم ملی دانمارک در گروه D مسابقات جام جهانی باید با فرانسه، استرالیا و تونس برای صعود رقابت کند.
کد خبر: ۱۳۹۳۶۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶