برچسب - وزیکول

نتایج یک پژوهش نشان داد،هر یک از استیک اسید، EDTA و سدیم سیترات کارایی متفاوتی در بهبود خلوص وزیکول ‌های خارج سلولی استخراج شده از شیر دارند و می‌توانند ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی آنان را به شکل متفاوتی تحت تأثیر قرار دهند؛ بنابراین استخراج و خالص‌سازی باید متناسب با نوع استفاده از وزیکول ‌های خارج سلولی مورد هدف باشد.
کد خبر: ۲۰۹۲۴۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

وزیکول های خارج سلولی حاصل از سلول های اپیتلیال آلوده شده، مانند وزیکول های باکتریایی قادر به انتقال سموم باکتری، آلوده کردن و ایجاد تغییر در شکل ظاهری سلول ها هستند.
کد خبر: ۱۴۴۴۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

پرونده ویژه
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز