برچسب - کاراته در ورامین

گسترش کاراته در ورامین در دستور کار مسئولان
جمعی از مسئولان ورامین با رئیس فدراسیون کاراته دیدار کردند.
کد خبر: ۱۴۷۷۲۱۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۳
پرونده ویژه
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز