برچسب - پودر جاذب

پودر جاذب که به آن SAP نیز گفته می‌شود، به دلیل تمایل زیاد به آب و محلول‌های مبتنی بر آن، در طیف وسیعی از صنایع به کار برده می‌شود چرا که قادر است تا 500 برابر وزن خود، آب و محلول‌های فیزیولوژیکی را جذب کند. در فناوری مدرنSAP با استفاده از پلیمرهای مشتق شده از هیدروکربن و بر اساس پلیمرهای اکریلیک متقابل خنثی شده با سدیم تولید می‌شود.
کد خبر: ۲۰۶۹۶۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

پودر جاذب که به آن SAP نیز گفته می‌شود، به دلیل تمایل زیاد به آب و محلول‌های مبتنی بر آن، در طیف وسیعی از صنایع به کار برده می‌شود چرا که قادر است تا 500 برابر وزن خود، آب و محلول‌های فیزیولوژیکی را جذب کند. در فناوری مدرنSAP با استفاده از پلیمرهای مشتق شده از هیدروکربن و بر اساس پلیمرهای اکریلیک متقابل خنثی شده با سدیم تولید می‌شود.
کد خبر: ۲۰۶۹۶۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰