برچسب - شوراى شهر

رسمیت بخشیدن به کمیته ‎ های بنا در جهت پیچیده شدن فرایند دریافت پروانه ساخت برای مردم است.
کد خبر: ۷۹۷۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

انجمن بازیگران سینماى ایران در مورد اظهارات اخیر یکى از اعضاى شوراى شهر تهران بیانیه ای صادر کرد.
کد خبر: ۵۱۰۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۶

پرونده ویژه