برچسب - اوقات شرعی

اذان صبح امروز جمعه اول اردیبهشت ۱۴۰۲ هجری خورشیدی به افق شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ساعت ۰۴ و ۰۷ دقیقه است.
کد خبر: ۱۴۶۳۵۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

وقت های شرعی شهرستان اهواز در روز سی ام ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۶۳۴۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

وقت های شرعی شهرستان های آبادان و خرمشهر در روز سی ام ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۶۳۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

اوقات شرعی رشت در روز جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۶۳۴۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

اوقات شرعی تهران در روز جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۶۳۴۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

اوقات شرعی بجنورد در روز پنج شنبه ٣۱ فروردین ۱۴۰۱ اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۶۳۲۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اذان ظهر امروز پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ هجری خورشیدی به افق شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ساعت ۱۲ و ۳ دقیقه است
کد خبر: ۱۴۶۳۲۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

وقت های شرعی شهرستان اهواز در روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۶۳۱۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

وقت های شرعی شهرستان های آبادان و خرمشهر در روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۶۳۱۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اوقات شرعی خرم آباد مرکز استان لرستان در بیست و نهمین روز ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۶۳۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان شهر ارومیه در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
کد خبر: ۱۴۶۳۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اوقات شرعی تهران در روز ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۶۳۱۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

اوقات شرعی بجنورد در روز چهارشنبه ٣۰ فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۶۲۹۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

اوقات شرعی ساری در 30 فروردین 1402 برابر با بیست و هشتم ماه رمضان را اینجا بخوانید.
کد خبر: ۱۴۶۲۸۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

اوقات شرعی قم در روز چهارشنبه سی ام فروردین ماه همزمان با بیست و هشتمین روز از ماه مبارک رمضان به این شرح است.
کد خبر: ۱۴۶۲۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

وقت های شرعی شهرستان اهواز در روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۶۲۶۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

وقت های شرعی شهرستان های آبادان و خرمشهر در روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۶۲۶۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان شهر ارومیه در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
کد خبر: ۱۴۶۲۶۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

اوقات شرعی رشت در روز ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۶۲۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

اوقات شرعی تهران در روز ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد.
کد خبر: ۱۴۶۲۶۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۳۰

پرونده ویژه