برچسب - غیر کشاورزی

رئیس سازمان امور اراضی کشور از کسب رتبه دوم توسعه اراضی کشاورزی و غیر کشاورزی در کشور توسط مدیریت امور اراضی هرمزگان با توجه به تدابیر و اقدامات مناسب در حوزه توسعه اراضی کشاورزی و غیر کشاورزی عملکرد موثر مطابق ارزیابی های انجام شده خبر داد.
کد خبر: ۶۰۵۹۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶

پرونده ویژه