برچسب - اخبار اجتماعی

هفته گذشته حوزه اجتماعی طبق معمول همه‌ی هفته‌ها با اخبار پر فراز و نشیبی همراه بود که به اتفاق به مرور برخی از این اخبار خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۱۲۲۴۷۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

هفته گذشته حوزه اجتماعی طبق معمول همه‌ی هفته‌ها با اخبار پر فراز و نشیبی همراه بود که به اتفاق به مرور برخی از این اخبار خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۱۲۲۱۷۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۷

هفته گذشته حوزه اجتماعی طبق معمول همه‌ی هفته‌ها با اخبار پر فراز و نشیبی همراه بود از حواشی انتخاب شهردار تهران تا زیر گرفتن دو زن در ارومیه با خودرو بخاطر بد حجابی که به اتفاق به مرور برخی از این اخبار خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۱۲۱۸۹۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
کد خبر: ۱۲۱۷۰۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
کد خبر: ۱۲۱۵۹۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

هفته گذشته حوزه اجتماعی طبق معمول همه‌ی هفته‌ها با اخبار پر فراز و نشیبی همراه بود که به اتفاق به مرور برخی از این اخبار خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۱۲۱۵۸۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
کد خبر: ۱۲۱۴۹۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
کد خبر: ۱۲۱۴۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
کد خبر: ۱۲۱۲۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

هفته گذشته حوزه اجتماعی طبق معمول همه‌ی هفته‌ها با اخبار پر فراز و نشیبی همراه بود که به اتفاق به مرور برخی از این اخبار خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۱۲۱۲۹۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
کد خبر: ۱۲۱۱۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴

مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
کد خبر: ۱۲۱۱۴۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۳

مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
کد خبر: ۱۲۱۰۹۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
کد خبر: ۱۲۰۹۵۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
کد خبر: ۱۲۰۹۱۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
کد خبر: ۱۲۰۸۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
کد خبر: ۱۲۰۸۰۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

هفته گذشته اعتراضات به سوالات کنکور و انتشار چند فیلم جنجالی در فضای مجازی بازتاب گسترده ای داشت که به اتفاق به مرور برخی از این اخبار خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۱۲۰۶۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
کد خبر: ۱۲۰۶۸۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

مهم ترین اخبار اجتماعی خبرگزاری برنا طی 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است.
کد خبر: ۱۲۰۶۳۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

پرونده ویژه