برچسب - .معاون

۲۰ هزار و ۴۰۰ دانش آموز ابتدایی در طرح جابر بن حیان شرکت کردند
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان زنجان:

۲۰ هزار و ۴۰۰ دانش آموز ابتدایی در طرح جابر بن حیان شرکت کردند

اصغربیات .معاون آموز ش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان با اشاره با تفاهم نامه .معاون ت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با استان بیان کرد: در سال تحصیلی جاری مطابق برنامه ریزی انجام شده در سطح استان 20400 نفر از دانش آموزان دوره ابتدایی با توجه به توانایی و استعدادهایشان با ارائه 13318 پروژه علمی و دست سازه ها ی خود دراین برنامه در مرحله آموزشگاهی شرکت کردند.
کد خبر: ۷۰۳۷۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۵

پرونده ویژه
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز
بازرگانی برنا
آژانس عکس برنا
لالالند
رایتل
تشریفات شایسته
دندونت
سلام پرواز