به پیگیری مصوبات جلسه معاون اول رییس جمهور با انجمن اوتیسم مصمم هستیم

|
۱۴۰۲/۰۸/۳۰
|
۱۳:۴۵:۴۹
| کد خبر: ۲۰۲۲۳۳۱
به پیگیری مصوبات جلسه معاون اول رییس جمهور با انجمن اوتیسم مصمم هستیم
کاوه اشتهاردی درباره جلسه معاون اول رییس جمهور با انجمن اوتیسم توییتی را منتشر کرد .

به پیگیری مصوبات جلسه معاون اول رییس جمهور با انجمن اوتیسم مصمم هستیم

نظر شما
پرونده ویژه