میر سلیم : قاچاق سوخت یک فرایند مفتضح فساد آلود است

۱۴۰۲/۱۰/۱۴ - ۰۰:۳۵:۰۲
کد خبر: ۲۰۳۹۱۲۲
میر سلیم : قاچاق سوخت یک فرایند مفتضح فساد آلود است
سید مصطفی میر سلیم درباره قاچاق سوخت توییتی را منتشر کرد .

میر سلیم : قاچاق سوخت یک فرایند مفتضح فساد آلود است

نظر شما