میانگین درصد مشارکت در ۱۱ انتخابات قبلی مجلس چقدر بود؟

|
۱۴۰۲/۱۱/۲۸
|
۰۰:۰۲:۰۱
| کد خبر: ۲۰۵۸۷۴۲
میانگین درصد مشارکت در ۱۱ انتخابات قبلی مجلس چقدر بود؟
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. انتخاباتی که یکی از نقاط مانور معارضین نظام است.با ما همراه باشید تا با میانگین درصد مشارکت در ۱۱ انتخابات قبلی مجلس آشنا شوید.
به گزارش برنا؛ رسانه‌های معارض جمهوری اسلامی متمرکز بر انتخابات اسفند هستند و به صورت لحظه‌ای در حال پمپاژ اخبار و تحلیل سیاه برای ایجاد سستی در رای‌دهندگان داخلی می‌باشند.معارضین طی چهل سال اخیر استاندارد دوگانه‌ای در موضوع مشارکت اعمال کرده‌اند. به عنوان نمونه، بالغ بر ۸۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ رای دادند اما معارضین، این مشارکت را نه به نظام تعریف کردند!عکس این موضوع نیز به وقوع پیوسته است. درصد مشارکت در انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ به دلیل شرایط کرونایی و ایضاً فراز و نشیب‌های اقتصادی و اجتماعی قبل از انتخابات، بالغ بر ۴۲/۵۷ درصد بود. معارضین این انتخابات را نیز نه به نظام تعریف کردند!

میزان مشارکت در ۱۱ انتخابات مجلس

مجلس اول: ۲۴ اسفند ۵۸ و ۱۹ اردیبهشت ۵۹ دور اول و دوم انتخابات نخستین مجلس شورای اسلامی برگزار شد. میزان مشارکت ۵۲.۱۴ درصد بود.مجلس دوم: ۲۶ فروردین و ۲۷ اردیبهشت ۶۳ دور اول و دوم انتخابات دومین مجلس شورای اسلامی برگزار شد. میزان مشارکت ۶۴.۶۴ درصد بود.مجلس سوم: ۱۹ فروردین و ۲۳ اردیبهشت ۶۷ دور اول و دوم انتخابات سومین مجلس شورای اسلامی برگزار شد. میزان مشارکت ۵۹.۷۲ درصد بود. مجلس چهارم: ۲۱ فروردین و ۱۸ اردیبهشت ۷۱ دور اول و دوم انتخابات چهارمین مجلس شورای اسلامی برگزار شد. میزان مشارکت ۵۷.۸۱ درصد بود.مجلس پنجم: ۱۸ اسفند ۷۴ انتخابات پنجمین مجلس شورای اسلامی برگزار شد. میزان مشارکت ۷۱.۱ درصد بود. رکورد مشارکت از نظر درصد حضور رای دهندگان متعلق به همین دوره است. مجلس ششم: ۳۰ بهمن ۷۸ انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. میزان مشارکت ۶۷.۳۵ درصد بود.مجلس هفتم: یکم اسفند ۸۲ و ۱۸ اردیبهشت ۸۳ انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. میزان مشارکت ۵۱.۲۱ درصد بود.مجلس هشتم: ۲۴ اسفند ۸۶ و ۱۶ اردیبهشت ۸۷ دور اول و دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. میزان مشارکت ۵۵.۰۴ بود.مجلس نهم: ۱۲ اسفند ۹۰ و ۱۵ اردیبهشت ۹۱ دور اول و دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. میزان مشارکت ۶۴.۲ درصد بود.مجلس دهم: ۱۷ اسفند ۹۴ انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. میزان مشارکت ۶۱.۸۳ درصد بود.مجلس یازدهم: ۲ اسفند ۹۸ انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. میزان مشارکت ۴۲.۵۷ درصد بود.

میانگین مشارکت در انتخابات مجلس

میانگین مشارکت مردمی در انتخابات ادوار مجلس طی ۴۴ اخیر عددی بالغ بر ۵۸.۸ درصد بوده است. در حال حاضر بر اساس حداقل ۴ نظرسنجی توسط ۴ موسسه جداگانه در فاصله ۲ تا ۳ ماه قبل از انتخابات ۱۱ اسفند، میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان تاکنون در کل کشور به طور میانگین به نرخ ۴۰ درصد رسیده است. این در حالی است که روند مشارکت در انتخابات‌ها معمولا در ایام نزدیک به انتخابات افزایشی می‌شود.
نظر شما
پرونده ویژه