ارجاع پرونده سه شركت خدمات مسافرت هوایی به دلیل گران فروشی به سازمان تعزیرات حكومتی

|
۱۳۹۳/۰۵/۰۶
|
۱۹:۲۸:۳۶
| کد خبر: ۲۰۷۴۲۴
ارجاع پرونده سه شركت خدمات مسافرت هوایی به دلیل گران فروشی به سازمان تعزیرات حكومتی
محمد خداكرمی گفت: 8 شرکت خدمات مسافرت هوایی به دلیل عدم رعایت نرخ نامه اخطار گرفتند.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی كشوری، گفت: پرونده سه شركت به دلیل گران فروشی به تعزیرات حكومتی ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار سرویس باشگاه جوانی خبرگزاری برنا محمد خداكرمی اظهارداشت: به دنبال اجرای طرح متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی از تاریخ 25/3/93، با تشكیل تیم های كارشناسی، بازرسی های میدانی از فرودگاهها، شركت های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرت هوایی در سطح كشور به صورت برنامه ای و سرزده جهت اعمال نظارت بر طرح فوق و اجرای دقیق آن آغاز شد.

وی افزود: با اجرای طرح متنوع سازی نرخ بلیت، شركت های هواپیمایی بهای بلیت هواپیما را متناسب با شرایط مندرج در نرخ نامه و كلاس بندی مشخص به سازمان هواپیمایی كشوری ارسال و پس از تایید كلاسه نرخ مذكور مكلف به اجرای دقیق آن شدند و به منظور رعایت اجرای طرح فوق، جلساتی فی مابین شركت های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی كشوری و همچنین توجیه كامل دفاتر خدمات مسافرت هوایی تشكیل شد.

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی كشوری اظهارداشت: در بازرسی های به عمل آمده از دفاتر خدمات مسافرت هوایی تخلف گران فروشی خارج از نرخ های مندرج در نرخنامه های شركت های هواپیمایی به استناد مستندات مربوطه كشف و احراز شد كه این سازمان ضمن اقدامات قانونی لازم تاكنون پرونده سه شركت خدمات مسافرت هوایی را جهت رسیدگی قضایی به سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولید كنندگان ارجاع كرده است.

خداكرمی با بیان اینكه دفاتر خدمات مسافرتی موظفند در چارچوب نرخ نامه ابلاغی شركت هواپیمایی كه به تایید سازمان رسیده است، نسبت به فروش بلیت هواپیما اقدام كنند، گفت: در صورت مشاهده و تكرار تخلف مبنی بر عدم رعایت نرخنامه مربوطه و فروش بلیت خارج از ضوابط و مقررات، سازمان هواپیمایی كشوری نسبت به تعلیق و یا لغو مجوز دفتر یا شركت خدمات مسافرت هوایی اقدام و با شركت های هواپیمایی خاطی برابر مقررات با آن برخورد خواهد كرد.

وی، تصریح كرد: چنانچه تخلفات از نوع گران فروشی خارج از نرخ نامه های مندرج در نرخ نامه شركت های هواپیمایی باشد ضمن انجام اقدام قانونی به سازمان تعزیرات حكومتی نیز معرفی خواهند شد.

نظر شما
پرونده ویژه