معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اردبیل:

خرید و فروش و انتقال دفاتر پیشخوان خلاف قانون است

|
۱۳۹۳/۰۵/۰۶
|
۲۳:۰۸:۳۷
| کد خبر: ۲۰۷۴۶۷
خرید و فروش و انتقال دفاتر پیشخوان خلاف قانون است
معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداراردبیل گفت: خرید و فروش و انتقال دفاتر پیشخوان از روستا ها به شهرها خلاف قانون است.
به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، اقبال عباسی درجلسه كارگروه دفاتر خدمات پیشخوان دولت افزود: واگذاری دفاتر خدمات پیشخوان دولت در سطح استان افزایش یافته و واگذاری جدید امكان پذیر نیست .
وی اظهار کرد: به دلیل وجود برخی ابهامات در واگذاری های قبلی هم اكنون دفاتر پیشخوان دولت درسطح استان به ویژه در شهر اردبیل به ساماندهی نیاز دارند و براین اساس خرید و فروش و انتقال دفاتر خدمات به افرادی كه دارای چند شغل است غیر قانونی بوده و در این خصوص با متخلفان برابر مقرارت رفتار خواهدشد.
وی با بیان این كه دفاتر پیشخوان دولت موجب گسترش ارایه خدمات به شهروندان می شود خاطر نشان كرد : ارایه خدمات مطلوب به مردم از طریق دفاتر پیشخوان دولت رضایت مندی شهروندان را بیش ترمی كند و این مهم باید در دستور كار دستگاه های خدمات رسان قرار گیرد .
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این كه نظارت بر عملكرد دفاتر پیشخوان دولت سبب ارتقاء و پیشرفت این دفاتر در ارایه خدمات بهتر به مردم می شود ، تصریح كرد : دستگاه های اجرایی باید با تعامل یكدیگر در زمینه واگذاری بخشی از فعالیت های تصدی گری دولت به این دفاتر را مد نظر قرار دهند و خدمات را با كیفیت و سرعت بیش تری به مردم ارایه كنند.
معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استاندار از دستگاه های اجرایی خواست فرآیندهای قابل برون سپاری به بخش خصوصی و غیر دولتی را احصاء و پس از تصویب دراین كارگروه نسبت به واگذاری خدمات صرفاٌ از طریق دفاتر پیشخوان دولت اقدام نمایند.
در ادامه این جلسه هریك از اعضای كارگروه به بیان مسایل و مشكلات خود در راستای بهبود فرآیند كار ، ساماندهی و گسترش ارایه خدمات به مردم و جلوگیری از تخلفات و رفع موانع پرداختند.
نظر شما
پرونده ویژه