یک قطعه سنگ باستانی در کرمانشاه کشف شد

|
۱۳۹۳/۰۵/۱۰
|
۲۰:۲۷:۱۶
| کد خبر: ۲۰۷۷۸۴
یک قطعه سنگ باستانی در کرمانشاه کشف شد
جانشین انتظامی استان کرمانشاه از کشف یک قطعه تخته سنگ عتیقه وباستانی دایره ای شكل مربوط به دوره هخامنشی خبر داد.

جانشین انتظامی استان کرمانشاه از کشف یک قطعه تخته سنگ عتیقه وباستانی دایره ای شكل مربوط به دوره هخامنشی خبر داد.

به گزارش سرویس حوادث خبرگزاری برنا،سرهنگ "کیومرث عزیزی"درتشریح خبرگقت:درپی کسب اخبار واصله مبنی بر وجود یك تخته سنگی باستانی درمنزلی واقع دریکی از شهرکهای کرمانشاه، بررسی و رسیدگی به موضوع دردستورکار قرار گرفت.

وی در ادامه گفت:پس ازشناسایی منزل موردنظر واطمینان ازوجودتخته سنگ در منزل،بامرجع قضایی هماهنگی به عمل آمده ومتعاقباًیک قطعه تخته سنگ باستانی کشف شد.

سرهنگ"عزیزی"در خاتمه بیان داشت:درزمان ورودبه منزل وکشف قطعه سنگ،صاحب خانه اذعان داشته،سنگ مذکورمتعلق به وی نبوده وبه صورت امانی نزد آنها نگهداری می شوددرحالی که دربررسی به عمل آمده ازسوی كارشناس سازمان میراث فرهنگی مشخص شدسنگ مذكور یك عدد پایه ستون سنگی قدیمی احتمالا مربوط به دوره هخامنشی می باشد.

نظر شما
پرونده ویژه